แกลเลอรี่ใต้ดิน

แกเลอรี่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 500 ม. แกลเลอรี่ใต้ดิน ซัปโปโร โอโดริ

บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยศิลปะที่ใช้ทางเดินเชื่อมสถานีชั้นใต้ดินความยาว 500 ม. เป็นที่แสดงงานศิลปะ

เมืองซัปโปโรมีการจัดตั้งแผนก ‘เวทีแสดงศิลปะซัปโปโร’ ขึ้นมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ค.ศ.2006 โดยใช้ทางเดินชั้นใต้ดินที่เชื่อมรถไฟใต้ดินสถานีโอโดริกับสถานีบะซุเซ็นตามาเอะเป็นที่จัดแสดงงาน ‘พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 500ม.’ ที่เปิดให้ชมแค่เดือนพฤศจิกายนเท่านั้น แต่ได้เปลี่ยนเป็นแกลเลอรี่แสดงนิทรรศการถาวรในปีค.ศ.2012 นับได้ว่าเป็นแกลเลอรี่ที่ถูกสร้างบนทางเดินภายในอาคารสถานีที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ถูกสร้างอยู่ระหว่างสถานีโอโดริกับสถานีบะซุเซ็นตามาเอะ เริ่มตั้งแต่ทางเข้าที่ทำจากเหล็กเคลือบสนิม มุมนิทรรศการยาว 500 ม. มีผลงานศิลปะเรียงรายสร้างบรรยากาศแกลเลอรี่ในเมืองที่สามารถชมซํ้าได้ในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่มีความน่าสนใจในการที่สามารถค้นพบมุมมองใหม่ที่ไม่รู้สึกถึงมาก่อนจากการดูเพียงครั้งเดียว

ใส่ความเห็น