เธียเตอร์คิโนะ

kino

มินิเธียเตอร์ที่ดำเนินกิจการโดยการร่วมลงทุนของชาวเมือง ที่ดึงดูดให้สัมผัสกับวัฒนธรรมซัปโปโรโดยผ่านทางภาพยนตร์

เป็นโรงภาพยนตร์จำนวน 29 ที่นั่งที่เปิดให้บริการโดยการร่วมลงทุนของชาวเมืองในปีค.ศ.1992 (ปีเฮเซที่ 4) และย้ายมาตั้งที่สถานที่ในปัจจุบันเมื่อปีค.ศ.1998 (ปีเฮเซที่ 10)โดยขยายเป็น 2 โรง จำนวน 63 ที่นั่งและ 100 ที่นั่ง มีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูง SRD และเพื่อทำให้อากาศภายในอาคารดีขึ้นจึงมีการใช้ดินเบาที่ผลิตในฮอกไกโดเป็นผนัง ตั้งแต่เริ่มเปิดเป็นต้นมากลายเป็นธรรมเนียมที่นาคาจิมะ ฮิโรมิผู้จัดทำจะดูภาพยนตร์จริงๆ แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจะฉายหรือไม่ จึงเป็นที่ซึ่งมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศในฐานะโรงภาพยนตร์ที่จะได้พบเจอกับงานภาพยนตร์คุณภาพชั้นเยี่ยมที่บริษัทฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ไม่ค่อยนำมาฉาย ในทุกๆ ปีนาคาจิมะ ฮิโรชิผู้เป็นตัวแทนดำเนินกิจการจัดงาน ‘อบรมหลักสูตรภาพยนตร์คิโนะ ’และ ‘เวิร์คช้อปการสร้างภาพยนตร์เด็ก’ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมภาพยนตร์และภาพถ่ายของซัปโปโรให้มีความสมบูรณ์

ใส่ความเห็น