เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เป็นโบราณซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติสาสตร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากว่าเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของมนูษย์เคยสร้างขึ้น 

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตในตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีรูปทรงการปั้นและเขียนลายโค้ง ลายเชือกทาบ ลายก้านขด ก้นหอย ลายรูปเรขาคณิต ลักษณะเดียวกับภาชนะเครื่องปั้นโบราณที่ขุดค้นพบในบริเวณดังกล่าว

  •   รูปร่าง   เป็นภาชนะรูปวงรี รูปวงกลม รูปทรงแบบไม่มีฐาน รูปแจกัน รูปตุ๊กตา รูปตะเกียง
  •   ลวดลาย   เป็นลายเฉพาะที่โดเด่นตามยุคสมัยที่ขุดพบโบราณวัตถุของจริง ได้แก่ ลายเส้นโค้ง ลายก้านขดและก้นหอย ลายรูปเรขาคณิต ลายดอกไม้ ลายรูปสัตว์ ลายเชือกควั่น ลายเชือกทาบ
  •   พื้นผิว   มีทั้งเคลือบเงาและไม่เคลือบเงา

การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง สามารถขับรถตามเส้นทางหมายเลข 22 เส้นอุดรธานี-สกลนคร ตรงกิโลเมตรที่ 50 ก็จะถึงปากทางเข้าบ้านปูลูก็ จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2225 ประมาณ 6 กิโลเมตร ก็ถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงค่ะ

ที่อยู่ องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320

และ เทศบาลตําบลบานเชียง ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320

ใส่ความเห็น