หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สืบเนื่องจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้จัดประกวด จิตรกรรมบัวหลวง ต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรม ราชินูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมา พระราชทานรางวัล และเสด็จทอดพระเนตรผลงาน จิตรกรรม ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณนี้ นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เงินจำนวนนี้แก่นายชาตรี โสภณพนิช ให้เป็นทุนประเดิม ในการจัดสร้างหอศิลป์สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดแสดง นิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีผลงานดีเด่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง

 

ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นล้วนแล้วแต่มีแนวคิดและจิตนาการที่สวยงาม รวมถึงเทคนิคการสร้างผลงานที่ศิลปินแต่ละคนนำมาใช้ก็เป็นการผสมผสานทักษะใน ด้านต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน บางชิ้นงานอาจดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่ก็แฝงไว้ด้วยปรัชญาทางความคิด ในขณะที่บางชิ้นงานก็มีความวิจิตรงดงามตระการตาจนสามารถสะกดให้ผู้คนต้อง หยุดมอง  และยังมีอีกหลายต่อหลายครั้งที่บางผลงานสามารถตีความหมายได้หลากหลายแง่คิด ซึ่งล้วนแล้วแต่มุมมองของผู้เสพงานว่าจะมองเห็นในแง่มุมใด บางครั้งอาจจะเห็นตรงกับความคิดของศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานหรือบางครั้งอาจจะ ไม่ แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องผิดแผกแต่อย่างใดเพราะความชื่นชอบในงานศิลปะของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกันออกไป

 

รายละเอียด

ที่อยู่ : 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

เบอร์ติดต่อ : 02 281 5360 -1 แฟกซ์ : 02 281 5359

 

เวลาทำการ : 10.00-19.00 น. หยุดวันพุธ

ค่าธรรมเนียม : 30 บาท

ไฮไลท์ : กิจกรรม การจัดแสดงงานประกวดและผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ

กิจกรรม : เดินชมงานศิลปะ และนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี