หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

อาเดล

Ardel Gallery of Modern Art

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จัดแสดงนิทรรศการและดำเนินกิจกรรมทางศิลปะมาตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นถึงความหลากหลายทางความคิดและการนำเสนอคุณค่าของานศิลปะในทุกรูปแบบ ทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและศิลปินรุ่นใหม่ นอกเหนือจากการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะแล้ว อาร์เดลยังจัดกิจกรรมทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของการส่งเสริมองค์ความรู้ต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของหอศิลป์ ศิลปิน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย

          การแสดงผลงาน : จัดการแสงนิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลปะทุกแขนง

          ที่ตั้ง : มาจากสะพานปิ่นเกล้าหรือพระราม 8 ให้ใช้ทางคู่ขนาดลอยฟ้า แล้วมาลงที่ทางลง “บางแคบางบัวทอง” ลงมาแล้วชิดซ้ายเข้าถนนคู่ขนาน ตรงไปเรื่อย ๆ เมื่อเลยทางเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 2 ให้ลอดใต้สะพาน ชิดซ้ายขึ้นสะพานข้ามถนนบรมราชชนนี เพื่อกลับรถมาฝั่งขาเข้า ขับตรงไปตามทางคู่ขนานจนเห็นปั๊มคาลเท็กซ์ ให้ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าหมู่บ้านชื่อ “เบลเลอวิว” เมื่อเลี้ยวเขาไปจะเห็นหอศิลป์ (โทร. 0 2422 2092)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการวันอังคาร-เสาร์ 10.30-19.00 น., วันอาทิตย์ เวลา 10.30-17.30 น. (ปิดวันจันทร์)