หอศิลป์ช่วง มูลพินิจ

หอศิลป์ช่วง มูลพินิจ

Chuang Moolpinit Art Gallery

หอศิลป์ช่วง มูลพินิจ แห่งนี้เกิดจากในช่วงแรก ๆ ที่มักจะมีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจต่าง ๆ มาเยี่ยมชมผลงานของคุณช่วง ที่บ้านแถว ๆ ลาดพร้าวอยู่บ่อยครั้ง แต่เนื่องจากบ้านหลังเดิมมีขนาดเล็ก ทำให้มีพื้นที่ว่างในการติดภาพน้อย เมื่อมีโอกาสในปี พ.ศ.2540 คุณช่วงจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่จัดแสดงงาน เพื่อเปิดโอกาสแก่นักศึกษาและผู้สนใจงานศิลปะได้เข้าชม รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงาน และต้องการความเป็นสัดส่วนคุณช่วงจึงได้แบ่งสร้างบ้านออกเป็น 2 หลังบนพื้นที่เดียวกัน โดยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัย อีกหลังหนึ่งเป็นที่จัตแสดงผลงาน หอศิลป์ช่วง มูลพินิจได้เริ่มเปิดเป็นทางการในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2545

          การแสดงผลงาน : ผลงานที่จัดแสดงทั้งหมดของที่นี้เป็นผลงานของคุณช่วงมูลพินิจ ซึ่งมีผลงานทั้งหมด 70 ชิ้น โดยผลงานส่วนใหญ่เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม

          ที่ตั้ง : ซอยรามคำแหง 150 (โทร. 0 2372 0961, 0 2728 0758)

          เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมทุกวัยอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เวลา 10.00-17.00 น.

          Did You Know? : งบประมาณที่ใช้ก่อตั้งหอศิลปะที่นี้เป็นงบประมาณส่วนตัวของคุณช่วง มูลพินิจทั้งหมด และถ้าต้องการมาชมผลงานนอกเวลาทำการ ต้องโทรนักก่อนล่วงหน้า

ใส่ความเห็น