พิพิธภัณฑ์แห่งชาติควางจู

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมและรักษาวัฒนธรรมจากจอลลานัม มีการจัดนิทรรศการมีทั้งหมด 7 กลุ่มแบ่งออกตามช่วงเวลาและประเภท

Prehistoric Hall จะแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือยุคหิน ทั้งจากยุคหินใหม่ ยุคสำริด และช่วงต้นของยุคเหล็ก, Samguk Hall จะแสดงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นโลหะสำคัญๆจาก Onggwan ที่ทำขึ้นในจอลลา, The Buddhist Art Hall จัดแสดงเกี่ยวกับนิทรรศการวัฒนธรรมทางศาสนา , Painting Hall จัดแสดงศิลปะที่ทันสมัยของ Honam จาก Joseon

Prehistoric Hall

นอกจากนี้ที่ Jeolla-do ยังถือเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาของเกาหลีด้วยและที่ Goryeo Pottery Exhibit Hall แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยจาก Cheongja ของสมัย Goryeo ไปจนถึง Joseon ในช่วงเวลา Buncheongsagi และ Baekjaซึ่งจะสามารถรับชมขั้นตอนการปั้นดินเผาทั้งได้ทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เครื่องปั้นดินเผายังมีจัดแสดงอยู่ที่ Joseon Buncheongsagi Baekja Hall ด้วย และที่ Shinan Ocean Floor Relic Hall มีการจัดแสดงที่ไม่เหมือนใคร ด้วยของจากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำ เป็นเวลา 600 ปีที่ทะเล Shinan มีการร่วมมือกันระหว่าง 11 องค์กรเพื่อนำของออกมาในระหว่างปี 1976 – 1984.