พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง แห่งเมืองงาว

พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง แห้งเมืองาว (ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค) ก่อตั้งโดยนายมานิตย์ วรฉัตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวภาพยนตร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

ที่ตั้ง 24/2 หมู่ 9 ซอยบ้านท่าเจริญ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง

เปิดบริการให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ทุกวัน (หยุดวันนักขัตฤกษ์) (ต้องการชมพากย์สด แจ้งล่วงหน้า 1 เดือน)

โทรศัพท์ 054-365561 หรือ 081-030401

ใส่ความเห็น