พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเชิดชูเกียรติแด่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย ชั้นแรกแบ่งเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ห้องนิทรรศการถาวรของศิลปินแห่งชาติสองท่าน คือ ห้องนิทรรศการถาวรงานประติมากรรมของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ และห้องนิทรรศการถาวรแสดงงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ

 

  • ที่ตั้ง 499/50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์
  • ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
  • ส่วนค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 180 บาท, นักเรียน 80 บาท,
  • เบอร์ไทร 0-2953-1005-7

ใส่ความเห็น