พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

hokudai

พิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กว่า 10,000 ชิ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังแรกของซัปโปโร

พิพิธภัณฑ์แบบองค์รวมของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เวลาเดิน 10 นาทีจากทางออกด้านเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร อาคารที่มีความหนักแน่นมั่นคงในเขตมหาวิทยาลัยฮอกไกโดที่ทำให้ความรู้สึกได้ถึงประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นขึ้น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1929 ใช้เป็นอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ถึงปี ค.ศ. 1999 มีการเก็บสะสมตัวอย่างและเอกสารกว่า 3 ล้านชิ้นที่ได้รับการรวบรวม เก็บรักษา และค้นคว้า นับตั้งแต่เปิดเป็นโรงเรียนเกษตรซัปโปโรเมื่อกว่า 140 ปีก่อน และยังมีของให้ชมมากมาย ทั้งตัวอย่างโครงกระดูกขนาดมหึมาของโฮลสไตน์ตัวผู้ที่โตเต็มที่ หรือหุ่นช้างแมมมอธใหญ่เท่าตัวจริง ไม่เพียงแต่ของตัวอย่างเท่านั้น ยังมีการจัดแสดงที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจอย่างครบครับ เช่น เครื่องวัดแผ่นดินไหวที่เพียงกระทืบพื้นเบาๆ ก็รับความสั่นสะเทือนได้ หรือ “ห้องจัดแสดงที่รับความรู้สึกได้” จากการใช้มือสัมผัสตัวอย่าง หรือ “มิวเซี่ยมแล็บ” ที่ให้แอบมองในสถานที่ที่กำลังศึกษา ค้นคว้า และจากที่มีการเปลี่ยนโฉมใหม่ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2016 นอกจากจะเพิ่มการจัดแสดงที่ทำให้ทราบถึงรายละเอียดการศึกษา ค้นคว้าทั้ง 12 คณะของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแล้ว ยังมีการสร้างมิวเซี่ยมคาแฟ่ขึ้นใหม่ที่ให้บริการอาหารว่างและสุรา

ใส่ความเห็น