นิทรรศการศิลปะแสดงสดผ่านภาพถ่าย ‘ปล่อยให้ฉันร่ายรำ’

Let Me Dance, The Performance Art in Photography Exhibition
นิทรรศการศิลปะแสดงสดผ่านภาพถ่าย ‘ปล่อยให้ฉันร่ายรำ’

by Jittima Pholsawek
โดย จิตติมา ผลเสวก

2 – 30 มิ.ย. 2018

จัดแสดงที่ Bangkok Art and Culture Centre (Bacc), Bangkok

พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม โดยผ่านสัญลักษณ์การร่ายรำมโนราห์ของทางใต้ ซึ่งไม่ใช่แค่บันเทิงแต่หมายถึงความเชื่อความศรัทธาอันเป็นวัฒนธรรมที่หยั่งลึกในจิตวิญญาณของชาวใต้ ดินน้ำป่าทะเลภาคใต้กำลังถูกยึดครองด้วยกลไกของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมกำลังสลายหายไปด้วยเช่นกัน

ทุกสิ่งอย่างจึงดิ้นรนเพื่อให้พ้นหายนะนั้น….

ปล่อยให้ฉันร่ายรำ
ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร
ในเมื่อมีไฟลุกท่วมหัว
ป่าเขาเผาไหม้ด้วยเพลิงทุน

ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร
ขณะที่แม่น้ำสาบสูญ
แผ่นดินเป็นอื่น

ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร
ในนครแปลกหน้า
เราต่างอยากฆ่ากัน
ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร
ในเมื่อขุนทหารกระชับปืนรายรอบ
กรงเหล็กอ้าประตูรอ

ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร
ในเมื่อนิ้วมือถูกบั่น
และท่วงทำนองล่วงหล่นในหลุมดำ

ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร…

จิตติมา ผลเสวก