ชมศิลปะ ณ เชียงราย

“เมืองศิลปะ” คือภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายที่สร้างขึ้นมาอย่างเข้มแข็งและเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะหลังมานี้

นอกจากศิลปินรุ่นครูอย่างอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดังระดับชาติที่เป็นคนเชียงรายโดยกำเนิด ในจังหวัดเชียงรายยังอุดมไปด้วยศิลปินผู้สร้างงานศิลปะอยู่ทั่วจังหวัดมากกว่า 100 คน เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรศิลปินหนาแน่นมากที่สุดในประเทศ

ศิลปินเชียงรายมีการรวมกลุ่มย่อย ๆ ภายในพื้นที่หลายกลุ่ม และขยายขึ้นมาเป็นภาพรวมใหญ่ รวมตัวศิลปินทั้งจังหวัด ทำงานสร้างชื่อมาแล้วหลายงาน โดยมี “ขัวศิลปะ” ทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมกลางศิลปิน ศิลปะ กับภาคส่วนต่าง ๆ ดังชื่อ “ขัวศิลปะ” ซึ่งคำว่า “ขัว” มีความหมายว่า “สะพาน”  ด้วยจุดเด่นข้อนี้เอง เชียงรายจึงเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาเมืองไปเป็น “เชียงรายเมืองศิลปะ” โดยชูศิลปะเป็นพระเอกในการไปผสานเข้ากับภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด หนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการเอาศิลปะมาดึงดูดนักท่องเที่ยว ในช่วงกลางปีนี้เชียงรายจะเริ่มโปรเจ็กต์ที่น่าสนใจมากๆคือเปิดบ้านศิลปินให้นักท่องเที่ยวเข้าชม รวมทั้งเป็นโฮสเทลเปิดรับนักท่องเที่ยวพักค้างคืนและทำกิจกรรมภายในบ้านศิลปินด้วย

ใส่ความเห็น